Document: 3
content

Page: 0

Bakeriet leverer bakervarer til de fleste daglivarerbutikkene i distriktet.

Tendensen i bakerivarebransjen er at de

tradisjonelle bakeriene er mer eller mindre

kommet bort, mens vi har vært så heldige

å ha lojale kunder både i dagligvarebransjen , næringslivet og private kunder.

Vår fordel er nærhet til markedet og levering

av ferske produkter hver dag.

title

Page: 0
Bakeri